Údržbárske práce

Hľadáte profesionálnu údržbu budov a objektov? U nás ste na správnom mieste. Aj v tejto chvíli máme pod kontrolou údržbu viacerých objektov v rámci Košíc, ale aj celého Košického kraja.

BRAVA-STAV ponúka

  • Zabezpečenie prevádzkyschopnosti a vyhovujúceho technického stavu budovy.
  • Vykonávanie preventívnej údržby a revízií výrobných a technologických zariadení.
  • Odstraňovanie zistených porúch a nedostatkov.
  • Opravovanie a vymieňanie poškodených častí vybavenia budovy, drobné elektrotechnické zásahy a montáže (nábytok, sanita, kľučky, zámky, batérie, zásuvky, vypínače, žiarovky a iné).
  • Dodržiavanie interných smerníc a noriem, rešpektovanie BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci).
  • Bezodkladné riešenie vzniknutých problémov a nedostatkov a ich následné hlásenie kompetentným osobám.
  • Vykonávanie drobných stavebných úprav.

Samozrejmosťou je poupratovanie po realizovaní všetkých prác.
Kontaktovať profesionálov