Kontakt

Kontakt

Brava-Stav, s. r. o.

Šemša 242

044 21 Šemša


Branislav Varga - konateľ

Mobil: +421 907 475 288

E-mail: bravastav@bravastav.sk

Opýtajte sa

{! errorName !}
{! errorMail !}
{! errorPhone !}
{! errorText !}

Odoslaním formuláru vyhlasujem súhlas so spracovaním osobných údajov a že som ako sa ako dotknutá osoba v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oboznámil/a s informáciami o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľ Brava-Stav, s. r. o., so sídlom jakobyho 5 Košice 040 01, zapísane v OR Okresného súdu Košice I, 13367/V a bol/a som ako dotknutá osoba poučená o svojich právach.

{! message !}