BRAVA-STAV, Košice The Quality Matters

Houses and appartments reconstructions, building and reconstruction, facility services

Find more

Company Profle

The company Brava-Stav, p. r. about. was established in 2013. It deals mainly with construction, realization of buildings and building modifications of houses and flats.

Contact form

Need our help?
Fill the form below and we will get back to you
as soon as possible.

+421 907 475 288 bravastav@bravastav.sk
{! errorName !} *
{! errorMail !} *
{! errorPhone !}
{! errorText !} *

Odoslaním formuláru vyhlasujem súhlas so spracovaním osobných údajov a že som ako sa ako dotknutá osoba v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oboznámil/a s informáciami o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľ Brava-Stav, s. r. o., so sídlom jakobyho 5 Košice 040 01, zapísane v OR Okresného súdu Košice I, 13367/V a bol/a som ako dotknutá osoba poučená o svojich právach.